แจ้งชำระเงิน
 
แจ้งชำระเงิน
 

เลขที่ใบจอง
ธนาคารที่โอน
จำนวนเงินที่โอน
หลักฐานการชำระเงิน
วันที่โอน
เวลาที่โอน
หมายเหตุ